Praktiline Photoshopi kasutamine  
Pilditöötlus
  Kollaaž Ülesanded


Arvutiõpe 2


See kursus on mõeldud neile, kes põrkavad esmakordselt kokku digitaalse pilditöötlusega, või ei ole endas päris ki
ndlad. Täiesti arvutivõõral õppuril tasuks siiski läbida arvutiõppe üldkursus, kuna siin kasutame arvutispetsiifilist sõnavara ja päris elementaarseid asju enam üle ei korda. Samuti ei tõlgi ma töövahendite nimesid vaid kasutan inglise keelseid nimetusi segamini eestikeelsetega, kuna programmi eesti keeles veel saada ei ole. Erinevad tõlked tekitavad pigem segadust kui aitavad.
Pilditöötlemise tarkvarasid on nüüdseks väga palju, alates tasuta tarkvaradest, lõpetades tasulistega. Meie keskendume programmile Adobe Photoshop, mis on kindlasti kõige kallim, aga siiani kõige lihtsama loogikaga ja pakub tuge ka trükiettevalmistusele.
Adobe Photoshop (Edaspidi ka PS) on rastergraafika programm, mis mõeldud pilditöötluseks. Kui kohtate väljendeid pikselgraafika, punktgraafika, siis on tegemist sama mõistega. Tänu võimalusterohusele on programm sobilik erinevate erialade kunstnikele ja just sellest vaatenurgast lähtuvalt on see kursus koostatud. Nimetus praktiline kasutamine tuleneb sellest, et proovin anda läbilõike enim vajaminevatest protseduuridest. Kõrvale on jäetud eraldi trükiettevalmistus, kuna erinevad trükikojad kasutavad erinevaid seadeid
.

Ainekava
Tegevuskava


Kursuse läbimiseks soovitan kõigepealt läbi töötada seletavad tekstid nuppude alt Pilditöötlus ja Kollaaž. Kui see teemad on läbitud, asuge lahendama ülesandeid. Ülesanded on koostatud nii, et tegevusloogika oleks seotud tutvustavate operatsioonidega. Seega, kui oskate ise paremini, siis on kõik hästi. Keerulisem tee on valitud tihti selleks, et tutvustada rohkem töövõtteid ja võimalusi.

Paljude tööriistade kasutusloogika selgub ülesannete lahendamisel.Eraldi saate juhiseid otsida ka indeksist märksõnade järgi.

NB! Palun jälgige lehekülgede allserva. Kui teema jätkub, tuleb klikata järgnevat lehekülge tähistaval numbril.

Indeks

Pildi mõõtmed
Navigatsioon
Foto ettevalmistus: kadreerimiine, heletumedus
Värvide reguleerimine
Teravustamine
Salvestamine
Töö tekstiga
Gradient
Stiilid

Eriefektid

Pen Tool
Layer (kiht)
Selection (märgistamine)

Retušeerimine
Transformeerimine
Foreground ja Bacround color
Quick Mask
Maskimine
Tekstuur
   

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License