Praktiline Photoshopi kasutamine  
Plditöötlus
Kollaaz
Ülesanded
 
Pildiettevalmistus
  Kollaaž algajale
Kollaaž algajale 2   Kollaaž edasijõudnule
Veepiisad. Stiilid.   Tekstuur, sulandumised (Blending), stiilid.
Pen Tool. Mustrid.   Layeri Stiilid. Efektid.
Tuli. Eriefektid. Sulandumised.   Oskuste kinnistamine