Praktiline Photoshopi kasutamine  
Plditöötlus
Kollaaž
Ülesanded

Gradient Tool on töövahend, mille abil saame luua sujuvaid värviüleminekuid. Pildil on näha kolmevärviline, peegelduv lineaarne gradient. Kui olete valinud ala, mida gradiendiga täita, siis valige Gradient Tool. Töötab see nii: minge tööpinnale ja vajutage hiirenupp alla. Nuppu allhoides liikuge edasi ja laske nüüd hiirenupp lahti. Risti veetud raadiusele ongi loodud üleminek ja te näete, et seal, kus vajutasite klahvi alla, asub esimene värv ja seal, kus lasite lahti, asub viimane värv.
Kui vajutate seadistusribal mustale noolekesele värviriba järel, saate valida erinevaid valmis tehtud gradiente. Viis ikooni lubavad valida ülemineku iseloomu, kas lineaarne, radiaalne(ümmargune), koonusekujuline või teemandikujuline. Katsetage erinevaid variante.

 

 

 

 

 

Oluline on, aga oskus ise gradiente luua. Selleks tehke värviribal klikk ja avanema peaks Gradient Editor. (pilt 2)
Ülemises jaotuses Presets näete valikut valmis üleminekuid. Alumises kuvatakse valitud üleminek. Seal nähtaval värviribal on nii üleval, kui all väikesed pidemed. Kui teete kliki mõnel alumisel pidemel, ativeerub Stops jaotuses Color valik. Tehke nüüd klikk siin klikk värviruudul ja avaneb Color Piker, milles on eespool juttu olnud. Valige värv ja OK. Üleminekuribal vahetub värv samuti. Kui haarate pidemest ja lohistate seda mingis suunas, liigub värvi jaotus sellega kaasa. Kui lohistate seda alla, kustutatakse pide. Kui teete värviriba allservas, mitte ribal, tühjal kohal kliki, võetakse värvipide (Color Stop) juurde. Seega alumine serv tegeleb värvidega.
Ülemise serva pidemete abil saame muuta ülemineku ala nähtavust. Klikake mõnel pidemel ja aktiveerub Stops jaotuses Opacity. Klikates mustal noolekesel, avaneb liugur, mille abil saame reguleerida pideme mõjualasse jääva värvi nähtavust. 0 % on läbipaistev. Töö pidemetega on analoogne värvivalikuga. Liigutage, looge uusi, reguleerige pidemeid ja näete, kuidas teie gradient muutub. Kui soovite seda ka edaspidi kasutada, siis kasutage Save ja teie gradient ilmub valmisgradientide aknasse.
Nüüd OK ja saate gradienti kasutada.

Ülesanne: Proovige moodustada erinevaid gradiente, katsetage neid erinevatel kihtidel (layer), muutke kihtide sulandumisi (blending) ja proovige luua ka oma gradiendi palett. (save)
Lisaks proovige lahendada ülesanne, mis tegeleb kihtide ja gradiendiga, mille leiate siit.