Praktiline Photoshopi kasutamine  
Pilditöötlus
Kollaaž
Ülesanded


Tegevuskava

       
Nädal Iseseisev töö teoreetilise materjaliga (2 tundi) + praktikum klassis teema kinnistamiseks (3 tundi) / kokku 45 tundi Tulemus Ülesanded (6 tundi ülesanne) / kokku 60 tundi
Lingi alt Ülesanded.
1 Pildi mõõtmed. Navigatsioon. Lühikorraldused ja vaated. Üliõpilane peab aru saama pikselgraafika olemusest, mõistma erinevate resolutsioonide vajadust. Peab suutma Photoshopis navigeerida erinevate vaadete vahel, leidma vajalikud paletid ja meelde jätma lühikorraldused, mis aitavad muuta vaateid. Harjutamine erinevate omavalitud fotodega. Lühikorraldused. Menüüribalt View valikud.
2 Fotoettevalmistus. Kadreerimine, heletumedus. Erinevad võimalused. Harjutamine erinevate omavalitud fotodega.
3 Värvitöötlus. Värvimudelitega tutvumine. Harjutamine erinevate omavalitud fotodega.
4 Teravustamine. Erinevad tehnikad ja võimalused. Harjutamine erinevate omavalitud fotodega. Ülesanne 1: pildiettevalmistus.
5 Salvestamine. Tutvumine erinevate formaatidega vastavalt üliõpilase erialale ja vajadustele. Katsetamine omavalitud piltidega.
6 Kollaaž. Layerid - kihid. Kihtide kasutamine. Katsetamine omavalitud piltidega.
kollaaz algajale 2
7 Märgistamine. Retušeerimine. Üliõpilane peab oskama märgistada talle vajaliku pildiosa, värvi, kihti jne. Kasutades erinevaid retušeerimisvahendeid peab suutma puhastada pildi, kõrvaldades sealt mittevajaliku. Katsetamine omavalitud piltidega.
Kollaaž algajatele
8 Transformeerimine. Kiirmask. Tutvumine ja erinevate kasutusvõimaluste proovimine. Kollaaž edasijõudnuile
9 Täpne joonestamine. Vektorgraafika töövahendid Photoshopis. Üliõpilane tutvub Pen Tool töövahendite grupiga, harjutab joonesegmentidega joonistamist ja Path režiimis töötamist. Pen Tool. Mustrid.
10 Ülesannete lahendamine Veepiisad. Stiilid.
Tekstuur, sulandumised (Blending), stiilid.
Layeri Stiilid. Efektid.
11. Ülesannete lahendamine Tuli. Eriefektid. Sulandumised.
Oskuste kinnistamine
12. Arvestus.
Arvestusel peab üliõpilane tegema Photoshopiga järgi Õppejõu poolt valmis tehtud pildi, mis kätkeb endas enamust õpitud operatsioonidest.