Praktiline Photoshopi kasutamine.  
Pilditöötlus
Kollaaž
Ülesanded

Teksti loomiseks kasutatakse T kujulise ikooni alt ilmuvat töriistakomplekti. Siit saab valida Horizontal Type Tool (harilik ja paragraaftekst), Vertical Type Tool (vertikaalsuunalise teksti tekitamiseks) ja tähekujuliste märgistajate vahendid. Kui esimesed kaks töötavad programmisisese tekstiredaktorina, siis kaks viimast, maskitöövahendid, tekitavadvaid kirjatähe või sümboli kujulisi märgistusi.
Esimesed kaks loovad hiljem redigeeritavad tekstilayerid, maskitööriistad, aga eeldavad tööd kas olemasoleval kihil või uuel kihil, mis tuleb luua.
Kui olete valinud Horizontal Type Tooli, siis tehke oma tööpinnal klikk ja näete kursorit vilkumas. Teksti sisestamine, nagu ikka. Seadistusribalt saate valida kirjatüübi (font), kas normal, kursiiv või pakskiri (bold). Samuti saate määrata kirjatähe suuruse (vaikimisi pinktides), värvi ja servaiseloomu. Kui nenest võimalustest väheks jääb, saate valida Window - Character või Paragraph, või siis klikite Toggle ikoonil seadistusriba lõpus. Avanevast aknast saate läbi viia juba peenemaid seadistusi. Lisaks eelpool nimetatutele saate siin reguleerida reavahet (Leading), valitud tähevahet (Kerning ja Tracking). Lisaks saate deformeerida kirjatähe kõrgust ja laiust protsentides, reguleerida kõrgust baasjoonest ja valida värvi. Allolevate ikoonide abil, on võimalik anda kirjamärkidele lisaomadusi: Faux Bold ja Italic - kasutage, kui fonditüübis on vaikimisi ainult Regular. Edasi tulevad Kõik suurtähed ( All Caps), väiketähe suurused suured tähed, astendamine, laiendamine ja alla ja läbijoonimine. Ikoonid on väga kujukad ja näitavad, mida tekstiga teha saate. Oluline on meeles pidada, et toiminguid saate läbi viia märgistatud tekstiga. Teksti märgistamine käib analoogselt kõigi tekstiredaktoritega. Lohistate kursoriga üle teksti ja tekst muuub aktiivseks (kuvatakse vastandvärvidega).

Siiani käsitlesime üht tekstikirjutamise viisi. Kui soovite sisestada paragraafteksti, mis tagab teile konteineri voolava teksti tarbeks, siis valige Horizontal Type Tool ja lohistage tööpinnale ristülik kohta, kus soovite teksti paigutada. Nüüd jääb kursor vilkuma tekkinud konteineri sisse, kuhu saate teksti sisestada või Paste abil tuua. Konteineril on pidemed, sarnaselt Bounding Boksiga. Kui deformeerite konteinerit, näete, et tekst voolab seal vabalt. Pidage silmas alumist parempoolset pidet. Kui selle sisse ilmub ristikujuline tähis, tähendab see seda, et osa tekstist ei ole mahtunud konteinerisse. Sikutage konteinerit kas laiemaks või kõrgemaks kuni tähis pidemest kaob. (pildil)
Window - Paragraph annab teile võimaluse seadistada konteineris oleva teksti omadusi:
Tekstibloki joondamised.
Kaugus konteineri vasakust ja paremast servast. (Indent Left ja Right Margin)
Taande sedaistus.(Indent first line)
Tühi ala enne ja pärast lõiku. (Add space pefore paragraph ja Add space after paragraph)
Automaatpoolitus (Hyphenate). Siin tasub olla tähelepanelik, kuna enamusel PS dest puudub eesti keele tugi. Kui soovite poolitust kasutada, valige keeleks, Character jaoutusest, soome keel. Siis ei tule kirja vead nii drastilised.
Kui kasutate Horisotaalse või vertikaalse teksti töövahendeid, siis luuakse alati teksti Layer, kus saate edaspidi testis sisse viia muutusi. Sellele kihile ei saa midagi muud panna. See on ainult konkreetsele tekstiobjektile. Muutusi tehes, veenduge, et tekstitööriistaga klikkides ei loodaks uut kihti, vaid märgistate just teile vajamineva kihi.
Kui soovite kihti siiski muuta nö pildiks, ehk kaotada tekstikihi omadused, tehke kihil paremklikk ja valige Rasterise Layer.

Teksti kasutamisel rastergraafikas on veel üks tingimus. Kui soovite anda oma tööd trükki, siis peate eelnevalt küsima trükikojast, milline võib olla väikseim kirjatähe suurus lõikava teksti korral. See tähendab, et näiteks valge tähtmustal taustal. Siin sõltub palju paberist ja trükimasinast.

Horizontal Type Mask Tool töötab analoogselt tekstitööriistaga. Kuid ei looda uut layerit ja tekst ei ole hiljem redigeeritav. Kasutage loodud maski nagu tavalist märgistust.

Ülesanne: Proovige koostada pilti ja kirja kasutav infokandja, katsetades erinevaid tekstitüüpe ja suurusi. Proovige kujundada vaid teksti tööriistade abil vabalt valitud reklaamtrükis või teade, kus tekst ise on kõige aktiivsem visuaalne komponent. Kasutage oma head maitset, kui teil juhtub seda olema. Las hinnangu tööle annab esmalt teie sõber, siis sugulane ja võimaluse korral kaasüliõpilane. Tehke omad järeldused.