Joonistamine Adobe Illustratoriga
Ülesanne
 

Eesmärk:

Õppeobjekti eesmärgiks on tööprotsessi loogika edastamine ja kinnistamine erinevate graafiliste lahenduste loomisel programmiga Adobe Illustrator.

Õpiväljund:

Õppeobjekti läbinud üliõpilane peab mõistma tegevuste loogikat, kasutada töövahendeid ja erinevate eesmärkide korral leidma optimaalseima tee lahenduse leidmiseks.

Kasutusjuhend:

Üliõpilane töötab ülesandega, mis avaneb ülaosas lingi Ülesanne alt. Pärast ülesande läbimist tutvub ta õpitud töövahenditega ja katsetab neid erinevate objektiide peal et tekiks vilumus ja korrastuks loogika. Pärast ülesande läbimist peab üliõpilane olema valmis läbima samad tegevused, ent oma valitud kujutisega ja ilma abivahenditeta.

Õpiobjekti läbimiseks peab üliõpilane olema läbinud Adobe Illustratori algõppe.

Kogu õpiobjekti läbimiseks ja materjalide omastamiseks kuluv aeg hinnanguliselt 8 tundi.

 
Eesti Kunstiakadeemia
 

Avaleht