Vektorgraafika ehk geomeetriline modelleerimine on graafika valdkond, kus kujutise saamiseks kasutatakse lihtsaid geomeetrilisi kujundeid nagu punkte, sirgeid, kõveraid ja hulknurki. Adobe Illustrator on vektorgraafika programm, mille abil on võimalik luua kujutisi alates kahemõõtmelisest primitiivobjektist kuni realismiambitsiooniga kujutiseni välja. Vektorgraafika eelis rastergraafika ees on faili mahu oluline kokkuhoid ja võimalus kujutist kadudeta transformeerida. Faili võib suurendada ja kahandada, kartmata, et pildi kvaliteet muutuks. Seda loomulikult sel juhul, kui töö ei sisalda rastergraafika elemente.
Selles ülesandes proovime tekitada kujutise, kasutades foto abi. Avage Illustrator. File - New. Valime A4 horisontaalse formaadi ja ok. Edasi Toome sisse pildi. Kui soovite kasutada minu oma, leiate faili siit. File - Place ja valige fail. Pilt ilmub teie tööpinnale, mis vaikimisi kuvatakse mustade joontena. Vajadusel saate pilti liigutada, klikates märgistajaga (Selection Tool) pildil.

Hiirenuppu all hoides valige pildile sobiv asukoht. Arvestada tuleb, et väljapoole tööpinda tähistavat ala jäävat materjali ei prindita ega trükita. Et pilt edaspidi ei liiguks ja meil oleks seda lihtne kas peita või kuvada, valige paletiribalt paremalt kihid (layers). Sellel paletil (pilt all vasakul) on võimalus manipuleerida kihtidega. Klikime Layer1 ees asuvas tühjas kastikeses, kuhu ilmub seejärel lukumärk. See tähendab, et sellel kihil olevad objektid on lukustatud ja töö sellel kihil on keelatud. Klikates silmakujulisel ikoonil saame layerit kas kuvada või mitte. Lukumärgi ja pisipildi vahel näete valget nooolekest. Sellel klikates avaneb kihil asuvate objektide valik alamkihtidena. Konkreetsel juhul näete siin ainult ühte objekti, milleks on teie poolt sisse toodud foto. Et saaks tööd jätkata, teeme uue layeri. Klikime New ikoonil paleti paremal all nurgas ja ilmub Layer2. Aktiveerime nüüd kihi kaks ja valime tööriistaribalt Rounded Rectangle Tool nimelise vahendi. Hoidke hiirenuppu all tööriista ikoonil, et ilmuks nähtavale laiem valik. Väike must kolmnurk ikooni all paremal nurgas näitab, et selle ikooni all on veel teisigi töövahendeid. (all paremal pildil)

Kui soovite tulevikus seda tööriista seadistada, siis tehke pärast valimist tääpinnal klikk. Ilmub seadistusaken, kus saate sisestada teile vaja minevad lähteandmed. Kuna vaikimisiseaded sobivad meie töö puhul hästi, siis proovime joonestada patarei kuju järgiva kujundi. Viige kursor patarei õlesse vasakusse nurka, hidke hiirenuppu all ja lohistage diagonaalselt paremale alla. Kui lasete hiirenupu lahti, kujund fikseeritakse. ( all paremal)
Tekkinud kujund on minul oranži sisu ja musta äärisjoonega. Sisuvärvi tähistab ruuduke tööriistariba allservas. (all vasakul). Selle all asub joonevärvi tähistav ikoon. Kui soovite värvust muuta, tehke ikoonil topeltklikk ja valige avanevalt värvipaletilt soovitud värv (all paremal). Samuti võite valida värve menüüriba all olevatest valikutest. (all keskel) Valge ruut värvivalikus, mis on punasega läbi joonitud, tähistab värvi puudumist.
     
Enne kui asume värvide kallale, proovime oma tööd lihtsustada. Esmalt kloonime oma loodud objekti ja tõstame kõrvale. Kloonimiseks hoidke all Alt klahvi ja Märgistaja abil lohistage oma objekti. Kui Alti all hoiate ja haarate objektist, võtab kursor topeltnoole kuju. See tähendab, et märgistaja töötab kloonimisrežiimil. Lohistage uus objekt nüüd eemale, et ta ei segaks. seda kasutame jiljem. Kõigepealt peame andma esimesele objektile patareil olevaid kollaseid triipe meenutava kuju. Selleks on kõige lihtsam Illustratoris lõigata ühe objektiga teist. Pealmisega alumist. Nihutame Oranži kujundi nii, et näeksime patareid. Joonestame nüüd Umbes sama proportsiooniga ristküliku, nagu pildil all paremal. Selleks kasutame Restangle Tool nimelist tööriista. (pildil) Töötab samal printsiibil, mis eelnevalt õpitud Rounded Rectangle Tool.
Järgneb
    avaleht   1    2    3    4    5